تحلیل بازار

تحلیل بازار رمزارزها: ۲۲ آذر ۹۹
تحلیل بازار رمزارزها: ۲۲ آذر ۹۹
این گزارش در رابطه با روند کنونی بازار بیت‌کوین و سایر رمز ارزها است. سعی شده است در رابطه با برخی از الگوها و شاخص‌های مهم مشاهده شده در نمودار بیت‌کوین و سایر رمز ارز...
تحلیل بازار بیت کوین ۱
تحلیل بازار رمزارزها: ۲۰ آذر ۹۹
این گزارش در رابطه با روند کنونی بازار بیت‌کوین و سایر رمز ارزهاست. سعی شده است در رابطه با برخی از الگوها و شاخص‌های مهم مشاهده شده در نمودار بیت‌کوین و سایر رمز ارزها...