انواع الگوریتم اجماع
تورج اکبری | 2018.09.12

انواع الگوریتم اجماع (consensus algorithm) در دنیای رمز ارز ها

الگوریتم اجماع (consensus algorithm)، فرآیندی در علوم کامپیوتر است که برای دستیابی به توافق بر روی یک مقدار داده ای واحد در میان سیستم های توزیع شده مورد استفاده قرار می گیرد. الگوریتم های اجماع برای رسیدن به قابلیت اطمینان در یک شبکه شامل گره های غیر قابل اعتماد طراحی شده اند. حل این مسئله که معمولاً با عنوان مشکل اجماع شناخته می شود در رایانه های توزیع شده و سیستم های چند عاملی بسیار حائز اهمیت است.

برای تطبیق پذیری با این واقعیت، الگوریتم های اجماع لزوماً فرض می کنند که برخی از فرآیندها و سیستم ها در دسترس نیستند و برخی از ارتباطات از بین خواهند رفت. بنابراین، الگوریتم های اجماع باید به صورت تحمل پذیر خطا طراحی شوند. کاربردهای الگوریتم های اجماع شامل موارد زیر است:

 • تصمیم گیری در مورد ارسال یک تراکنش توزیع شده به یک پایگاه داده
 • تعیین گره هایی به عنوان سر گروه برای انجام برخی از وظایف توزیع شده
 • همگام سازی نسخه های ماشین حالت و تضمین سازگاری در میان آنها

مکانیسم های اجماع

مکانیسم های اجماع روشی برای تضمین یک توافق دو طرفه بر روی نکات داده ای و وضعیت تمام داده ها به شمار می روند. این مکانیسم ها در شبکه بلاک چین تضمین می کنند که هر کدام از بازیگران شبکه، یک کپی از دفتر کل یکسان را در اختیار دارند. مکانیسم های اجماع مختلف، امنیت و چارچوب اقتصادی پروتکل رمزنگاری را تحت تأثیر قرار می دهند. این مکانیسم ها به شکل های متفاوت برای بلاک چین های مختلف ارائه می شوند. مکانیسم های اجماع در آغاز راه قرار دارند و پیش بینی مکانیسم غالب در آینده دشوار است. ایجاد مکانیسم های اجماع بر اساس طراحی مکانیسم انجام می شود که یک فرآیند دو مرحله ای است:

 1. در نظر گرفتن نتیجه مورد نظر
 2. عملکرد وارونه برای ایجاد یک بازی و تشویق بازیگران برای انجام آن بازی و تولید خروجی مورد نظر

اجماع یا توافق جمعی

لایه اجماع یا توافق جمعی یکی از مهمترین لایه‌ها در هر سیستم مبتنی بر بلاک چین است. این لایه برای حفظ قابلیت اعتماد شبکه با فرض وجود اعضای غیر قابل اعتماد ایجاد شده است. یک فرد یا یک رایانه [به عنوان نماینده فرد] می خواهند خدماتی مانند ارسال ایمیل، ثبت تراکنش های مالی، ذخیره سازی اطلاعات یا هر خدمات دیگری را ارائه دهند. اگر انجام این خدمات هزینه ای نداشته باشد یا هزینه آن به اندازه کافی ناچیز باشد، استفاده از این خدمات برای امور نامربوط و بی ارزش و یا به قصد خرابکاری توجیه پذیر خواهد بود که به آن مشکل Nothing at Stake یا سنگ مفت گفته می شود.

برای جلوگیری از استفاده نامربوط باید هزینه‌ای برای خدمات ایجاد کرد و خدمات دهنده باید به روشی این هزینه را اثبات کند. در سامانه‌هایی غیر متمرکز استفاده از تنبیه‌های قانونی و نهاد های متمرکز بازرسی و اعمال قانون امکان پذیر نیست و سامانه باید روشی جایگزین برای ثبات هزینه خدمات ارائه نماید.

الگوریتم های اجماع

Consensus Algorithms/ Source

انواع الگوریتم اجماع

در ادامه انواع مختلفی از مکانیسم های اجماع مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 • گواه اثبات کار
 • گواه اثبات سهام
 • گواه اثبات ظرفیت
 • گواه اثبات فضا
 • گواه اثبات زمان سپری شده
 • گواه اثبات سوزاندن
 • گواه اثبات فعالیت
 • گواه اثبات قدرت
 • گواه اثبات سهام اعطایی
 • تحمل پذیری خطای بیزانس
 • گواه اثبات اهمیت
 • گراف جهت‌ دار غیر مدور

توجه!

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند و لزوماً مربوط به Coiniran نمی باشد و نباید به آن نسبت داده شود.

Image