مفاهیم اولیه بلاکچین – قسمت اول

Meysam Rezaei | 2019.05.13

در این ویدیو مکانیزم هش و ارتباط آن با بلوک های زنجیره توضیح داده می شود

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet