Swirlds (توسعه و اجرای نرم افزارهای غیر متمرکز بر روی پایگاه های داده توزیع شده)
امین محقق | 2018.02.26

معرفی پروژه Swirlds و توضیح هش گراف

در این قسمت به معرفی پروژه Swirlds و توضیح هش گراف می پردازیم. برای مشاهده صفحه کاتالوگ های آموزشی کوین ایران، اینجا را کلیک کنید.