ایستگاه خبر

برنامه سه ساله قزاقستان برای جذب ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه در صنعت استخراج

قزاقستان اخیرا برای جذب ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها در بخش استخراج برنامه سه ساله تدوین کرده است

به گزارش خبرگزاری کریپتودیلی و به نقل از منابع محلی، وزیر توسعه ارتباطات قزاقستان،  عسکر ژوماگالیف برنامه سه ساله مدون این وزارت خانه برای جذب این سرمایه هنگفت را به مجلس این کشور ارائه کرده است.

وی که در برنامه تدارک دیده شده توسط مجلس برای بررسی امکان محدود کردن ایجاد و استفاده از دارایی های دیجیتال سخن می گفت، با اشاره به برنامه کشورهایی نظیر سوئد، کره جنوبی و آمریکا برای قانون‌مند سازی رمز ارزها از پیشرفت و توسعه صنعت استخراج رمز ارزها در این کشور سخن گفت و اعلام کرد که ارزش ۱۴ مزرعه استخراج در این کشور معادل ۲۰۰ میلیون دلار است.

باتوجه  به گزارش تهیه شده توسط کارشناسان ما، انتظار داریم با عمل به برنامه های تعیین شده در سه سال آینده معادل ۷۳۰ میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری در این صعنت صورت پذیرد:

“در قانون مورد مناقشه مجلس و وزارت ارتباطات قزاقستان به ممنوع کردن استخراج رمز ارزها اشاره ای نشده است و تنها ایجاد و درگردش بودن رمز ارزها مورد مناقشه است.”

https://coiniran.com/?p=39504
دکمه بازگشت به بالا