ایستگاه خبر

سارا اکنون می‌تواند همزمان تحصیل کند و سرپرستی براداران یتیم خود را نیز برعهده گیرد

بنیاد WONDER و الکترونیوم به زنان و دختران در آفریقا و هند کمک می‌کنند. آنها به زنان و دختران آفریقایی آموزش می‌دهند و کمک می‌کنند تا آنها بتوانند طرز فکر خود را عوض کنند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که زنان و دختران آسیپ پذیرترین قشر در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هستند. از استفاده های جنسی تا عدم استقلال مالی آنها را بسیار آسیب پذیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری AltcoinBuzz، الکترونیوم و بنیاد WONDER می‌خواهند تاثیر بلندمدتی در رفع این محرومیت تاریخی در هند و آفریقا داشته باشند. قرم اول تغییر طرز فکر زنان است. خانوم دومنیکا مدیر این برنامه معتقد است که آنها باید صبور باشند چراکه تغییرات اتفاق می افتند اما با گذشت زمان.

الکترونیوم بیش از پنج ماه است که با اهداء برخی از پاداش استخراج بلاک‌ها به این ان جی او، از این حرکت حمایت می‌کند. به نظر می‌رسد تا کنون ۱۵ هزار یورو از طرف الکترونیوم به بنیاد کمک شده باشد.

سارا از جمهوری دموکراتیک کنگو در حال خواندن رشته پرستاری بود که مادر خود را از دست داد. او باید سرپرستی برادران و خواهرانش را برعهده می‌گرفت و این باعث شده بود که تحصیل را رها کند. حالا او یک کمک هزنیه مالی از بنیاد دریافت کرده است. اکنون او تا انتهای تحصیل خود می‌تواند از حمایت مالی برخوردار باشد. زیباست. این طور نیست؟

https://coiniran.com/?p=36273
دکمه بازگشت به بالا