بابک | 2016.06.13

ذخیره بیت کوین توسط شركتهاى بريتانيايى

بنابر تحقيق و نظرينجى از ٢٥٠ متخصص در بريتانيا، شركنهاى بزرگ و كوچك در UK در حال خريد و ذخیره بیت کوین ميباشند كه در صورتى كه با “باج افزار” مواجه شدند بتوانند سريع وارد عمل بشوند.

“باج افزار” بدافزاريست كه داده هاى كامپيوتر را رمز گذارى و غير قابل دسترس ميكند و در ازاى آزادسازى اطلاعات درخواست پول ميكند كه معمولا به صورت بيت كوين بايد پرداخت شود، از اين رو بسيارى از شركتهاى كوچك و بزرگ اقدام به خريد و ذخیره بیت کوین ميكنند كه در صورت مواجه با “باج افزار” بتوانند به سرعت اقدام كنند.

طبق گزارشى كه Censuswide داده است باج افزارها يكى از مسائل و نگرانيهاى مشترك بين شركتهاى كوچك و بزرگ بريتانياست. بر همين اساس شركت امنيت داده Citrix اقدام به يك نظرسنجى از ٢٥٠ متخصص در اين زمينه كرده است كه نتايج آن نشا ميدهد كه ٣٣٪‏ از شركتها مبالغى را بصورت بيتكوين براى روز مبادا ذخيره كرده اند.

اين نظرسنجى نشان ميدهد كه شركتهاى كوچكتر كه كمتر از ١٠٠٠ نفر كارمند دارند بيشتر نگران اين مسئله هستند و اقدام به ذخيره بيت كوين كرده اند.

نگرانى از باج افزارها باعث شده است ٣٦٪‏ از شركتهايى كه ٢٠٠ تا ٥٠٠ نفر پرسنل دارند و ٥٧٪‏ از شركتهايى كه ٥٠٠ تا ١٠٠٠ نفر پرسنل اقدام به خريد بيت كوين كنند.

اين درحاليست كه شركتهاى بزرگتر كه از ٢٠٠٠ نفر به بالا پرسنل دارند تمايل كمتر به انجام اين كار نشان داده اند. تنها ١٨٪‏ از اين شركتها اقدام به خريد بيتكوين كرده اند.

٣٥٪‏ از شركت كنندگان در اين نظرسنجى اعلام كرده اند كه در صورت لزوم اقدام به اين گونه پرداختها خواهند كرد.

با توجه به آمار و نتايج اين نظرسنجى ميتوان پى برد كه كم نيستند شركتهايى كه با ذخيره سازى بيت كوين خودشان را براى سناريوهاى بد آماده ميكنند.

اين درحاليست كه مسئله “باج افزار” (Ransomware) روز به روز جاى خود را بيشتر و بيشتر در اخبار باز ميكند. به طور مثال هفته گذشته بيشتر خبرگزاريهاى كانادا اعلام كردند كه يكى از دانشگاهاى بزرگ كانادا براى آزاد سازى ايميل سرور خود ٢٠ هزار دلار پرداخت كرده است. ايميل سرور اين دانشگاه توسط يك باج افزار مسدود شده بود.