بابک | 2016.06.13

بانكهاى ژاپنى بدنبال ارز ديجيتالى بانكى !!!

يكى ار بزرگترين بانكهاى ژاپنى (Tokyo-Mitsubishi) با رد شايعات مبنى بر فعاليت اين بانك بر روى پروژه ارز ديجيتالى بانكى اعلام كرده است كه اين بانك بروى پك پروژه براى استفاده از بلاك چين مشغول به فعاليت ميباشد.

آيا اكثر موسسات مالى ژاپن در حال توسعه و ايجاد ارزديجيتالى بانكى خود ميباشند؟

اين ادعا را اولين بار خبرگزارى “آساهى” در فوريه مطرح كرد و حال با گذشت چند ماه با افزايش تعداد گزارشات در مورد اين موضوع، حدس و گمانها به واقعيت نزديكتر ميشوند و اين طور برمي آيد كه اين بانك بزرگ ژاپنى بصورت جدى و با سرعت برروى اين پروژه كار ميكند. طبق گزارشات اين ارز ديجيتالى بانكى MUFG Coin نام خواهد داشت.

با توجه به گزارشى كه “آساهى” امروز منتشر كرده است، انتظار ميرود كه MUFG كوين در اواخر سال ٢٠١٧ در دسترس عموم قرار گيرد. اين بانك درنظر دارد كه امكان برداشت ارز ديجيتالى بانكى خود از طريق دستگاههاى خودپرداز يا همان ATM را براى مشتريان خود فراهم نمايد.

در منبع خبر آمده است: 

“طبق پلن سيستم، كاربران ميتوانند پول خود را از حساب بانكى به داخل يك اپليكيشن برروى موبايل واريز كنند. پول واريز شده به MUFG Coin تبديل ميشود و مشترى ميتواند آن را خرج يا به ارزهاى ديگر (ديجيتالى و غيرديجيتالى) تبديل كند. پروسه تبديل ارز براساس قيمت روز يى “ين” در برابر يك MUFG كوين محاسبه خواهد شد.”

با اين حال طبق گفته يكى از نمايندگان بانك پروژه دردست كار راه درازى را تا رسيدن به مرحله اجرا دارد. همچنين اين نماينده اعلام كرده است آنچه در گزارش “آساهى” آمده است گزارش دقيقى ازاهداف پروژه و آينده آن نيست و در واقع MUFG كوينبه آن شكلى كه آساهى توضيح داده است هنوز وجود خارجى ندارد.

بايد ديد در گذر زمان و با پيشرفت تكنولوژى بلاك چين سرانجام اين پروژه و برنامه عاى مشابه به كجا خواهد رسيد. اما مسئله اى كه واضح است اين است كه بانكها، موسسات مالى و شركتهاى بزرگ بيمه در سرار دنيا براى عقب نماندن از اين قافله بدنبال استفاده از اين تكنولوژى ميباشند.