فانجبیلیتی یا قابلیت تغییر پذیری در ابزارهای پرداخت مانند بیت‌کوین

Meysam Rezaei | 2019.12.07

مفهوم تغییر پذیری و یا همان Fungibility از جمله مواردیست که تعاریف مختلفی حول محور آنها وجود دارد، که می‌توان گفت این تعاریف با مفهوم واقعی فانجبیلیتی فاصله زیادی دارند. در این ویدئو سعی می‌کنیم به مفهوم واقعی فاجبیلیتی پرداخته و از منظر قانونی یک ابزار پرداخت فانجبل را بررسی نماییم. در این ویدئو نکاتی در مورد کیف پول واسابی نیز گفته شده است که شنیدن آنها می‌تواند جالب باشد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet