بیتکوین، یک سیستم رایگان، متن باز و تحت کپی‌رایت – بخش دوم

Meysam Rezaei | 2020.04.09

در ویدئو بخش اول ابتدا در مورد قوانین کپی‌رایت، نرم‌افزار‌های متن باز و رایگان توضیح داده شده و ادر این ویدئو بیتکوین از منظر قوانین مرتبط با کپی‌رایت بررسی می‌شود.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet