The Graph

پروتکل گراف (The Graph)
پروتکل گراف (The Graph)، ابزاری برای جستجو روی بلاکچین‌ها
در این مقاله به معرفی یکی دیگر از ابزارهای کاربردی در دنیای تکنولوژی بلاکچین به نام پروتکل گراف می‌پردازیم. یکی از محدودیت‌ها و مشکلاتی که توسعه‌دهندگان ابزارهای غیر...