تعریف عدم تمرکز در حالت کلی و تفاوت آن با عدم تمرکز در سیستم‌های مالی مثل بیت‌کوین

Meysam Rezaei | 2019.12.26

در این ویدئو ابتدا مفهوم عدم تمرکز را به صورت کلی بررسی میکنیم، و در ادامه به سیستم‌های غیر متمرکز غیر مالی اشاره کرده، و دلیل نیاز به وجود طراحی ثابت را در این سیستم‌ها توضیح می‌دهیم. همچنین موارد مهمی همچون zero sum game و اجماع نیز در این ویدئو توضیح داده می‌شوند

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet