تراکنش های در لحظه (Zero-conf) ونحوه‌ی پیاده سازی آن

Meysam Rezaei | 2019.07.09

این ویدئو تراکنش های در لحظه (zero-conf)، سطح امنیت این تراکنش ها و چگونگی پیاده سازی صحیح آن را به طور کامل توضیح می‌دهد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet