درخت مرکل و علت اصلی استفاده آن در شبکه بیتکوین

Meysam Rezaei | 2020.03.18

همانطور که در دو ویدئویSPV و درخت مرکل اشاره شد، در طراحی بیتکوین از درخت مرکل استفاده شده است. در بیتکوین ویکی علت این کار “حفظ امنیت و تشخیص تغییر داده” بیان شده است که اشتباه است، در این ویدئو علت اصلی استفاده از درخت مرکل را بررسی می‌نماییم.

پیشنهاد میشود دو ویدئو دیگر در این زمینه را قبل از این ویدئو مشاهده نمایید.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet