آشنایی با روش Simplified Payment Verification – SPV

Meysam Rezaei | 2019.11.11

در این ویدئو با روش Simplified Payment Verification – SPV آشنا شده و الزامات پیاده‌سازی SPV بر روی یک کیف پول را فرا خواهید آموخت.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet