علت پیدایش بلاک‌های Orphan و چگونگی Re-Org

Meysam Rezaei | 1398.09.06

در این ویدئو علت پیدایش بلاک‌های Orphan و چگونگی Re-Org بررسی شده و جزئیات یک Re-Org در شبکه BSV نیز نمایش داده می‌شود

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet