مفاهیم اولیه بلاکچین – قسمت سوم

Meysam Rezaei | 2019.05.13

در این ویدویو پیوستگی بین بلاک ها و تغییر در هش بلاک توضیح داده می شود

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet