آیا امکان جلوگیری از انجام تراکنش‌های بیت‌کوین وجود دارد؟

Meysam Rezaei | 1398.09.05

باور عمومی بر این است که بیت‌کوین غیر قابل سانسور است و امکان جلوگیری از انجام تراکنش‌ها در شبکه بیت‌کوین وجود ندارد.

در این ویدئو سناریویی مطرح می‌شود و در این سناریو امکان و یا عدم امکان جلوگیری از یک تراکنش در شبکه بیت‌کوین بررسی میگردد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet