انشعاب (فورک) در زنجیره بلوک

Meysam Rezaei | 2019.05.13

در این ویدیو نحوه انشعاب و تصمیم گیری در قبال دنبال کردن آن توسط نود های روی زنجیره بیان می شود

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
مشاهده نظرات
No comments have been posted yet