long token

توکن شورت توکن لانگ
شورت توکن (Short Token) و لانگ توکن (Long Token) چیست؟
شورت توکن ها و لانگ توکن ها می‌توانند بدون نیاز به داشتن مالکیت بر یک دارایی امکان انجام معامله برای تریدر ها فراهم و به آنها سودهای بیشتر برسانند. در این مقاله شما را ب...