BSIC

BSIC event
رویداد بین المللی BSIC و حضور استارتاپ موفق ایرانی در آن به همت کوین ایران
همراه با کوین ایران استارتاپ خود را جهانی کنید. حضور استارتاپ های موفق ایرانی در رویداد بین المللی BSIC. شروع رویداد 17:30 چهارشنبه 26 شهریور. این رویداد را بصورت زنده و آنلا...
BSIC event
رویداد آنلاین BSIC و امکان شرکت فعالان حوزه رمزارز در آن
سازمان غیر انتفاعی موسوم به "بلاکچین برای اتحاد تاثیر گذاری اجتماعی"    Blockchain for Social Impact Coalition (BSIC) که در زمینه کمک به توسعه و گسترش پروژه های مبتنی بر بلاکچین در راستای اه...