000 دلاری

نظرسنجیِ CNBC: بیتکوین در مسیر ۱۰,۰۰۰ دلاری
تقریبا نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی CNBC معتقد اند قیمت بیتکوین از مرز ۱۰۰۰۰ دلار خواهد گذشت....
2 دیدگاه
0