کنفرانس

BSIC event
رویداد آنلاین BSIC و امکان شرکت فعالان حوزه رمزارز در آن
سازمان غیر انتفاعی موسوم به "بلاکچین برای اتحاد تاثیر گذاری اجتماعی"    Blockchain for Social Impact Coalition (BSIC) که در زمینه کمک به توسعه و گسترش پروژه های مبتنی بر بلاکچین در راستای اه...