کنفرانس بلاکچین

BSIC event
رویداد بین المللی BSIC و حضور استارتاپ موفق ایرانی در آن به همت کوین ایران
همراه با کوین ایران استارتاپ خود را جهانی کنید. حضور استارتاپ های موفق ایرانی در رویداد بین المللی BSIC. شروع رویداد 17:30 چهارشنبه 26 شهریور. این رویداد را بصورت زنده و آنلا...