کامپاند

پروتکل کامپاند Compound و توکن COMP
پروتکل کامپاند (Compound) چیست؟ معرفی توکن COMP
پروتکل کامپاند چیست؟ کامپاند (Compound) یک پروژه اتریوم است که تمرکزش بر اجازه دادن به وام‌گیرندگان برای گرفتن وام و وام‌دهندگان برای ارائه وام از طریق قفل کردن دارایی‌ها...