پرداخت قبوض و صورتحساب ها با بیتکوین
پرداخت قبوض و صورتحساب ها با بیتکوین از طریق Welto

پرداخت قبوض و صورتحساب ها با بیتکوین از طریق Welto Welto، یک برنامه جدید بیتکوینی و دیجی ارزی، اخیرا Coinbase را به سیستم خود وارد کرده است. Welto برای کاربران خود این امکان را فراهم کرده که قبوض و صورتحساب های خود را از طریق بیتکوین پرداخت کنند. کاربران تنها باید اطلاعات مربوط به حساب …