ژنو

رویداد موفق تولید توکن (TGE) نشان می دهد که SophiaTX یعنی اقتصاد!
SophiaTX گواهی راستی آزمایی ایده را آشکار می سازد
SophiaTX گواهی اثبات ایده را آشکار می سازد تراکنش های اقتصادی در بستر بلاکچین سریع، امن، اتوماسیون سیستم به سیستم 22 نوامبر، ژنو، سوییس گروه SophiaTX، گواهی اثبات ایده را که چگو...
بدون دیدگاه
0