پولکادات

پولکادات چیست؟ (Polkadot)
پولکادات چیست (Polkadot)؟ + ویدیو معرفی
پاسخی که توسعه‌دهندگان Polkadot به پرسش پولکادات چیست می‌دهند، این است که «Polkadot یک بلاک چین نسل بعدی است که توانایی مقیاس‌پذیری بالایی دارد.» توسعه‌دهندگان این پروژه مع...