٢٠ كمپانى برتر بلاكچين

٢٠ کمپانى برتر جهان در زمینه بلاکچین
تا چندى پیش اکثر شرکتهاى فعال در زمینه بلاکچین روى بیت کوین تمرکز داشتند، امروزه با ظهور شرکتهاى جدیدى در زمینه بلاکچین و استفاده آنها از این تکنولوژى در  بخشهایى به غی...
2 دیدگاه
0