عرضه پرکشش

توکن‌ های عرضه پرکشش
توضیح توکن ‌های عرضه پرکشش (Elastic supply tokens)
عرصه مالی غیرمتمرکز در بستر اتریوم شامل بخش‌های نوظهور فراوانی است. صرافی‌های غیرمتمرکز غیرحضانتی، بازارگردانان خودکار، استخراج نقدینگی، لگوهای پول، توکن‌های غیرق...