بلاکچینِ Cardano
IOHK بلاکچینِ Cardano را راه اندازی می کند و Ada هم اکنون در Bittrex معامله می شود

IOHK بلاکچینِ Cardano را راه اندازی می کند و Ada هم اکنون در Bittrex معامله می شود تا کنون Ethereum بازیگر اصلیِ فضای پلتفرم قرارداد هوشمند بوده است. حالا رقیبی جدید آهسته و پیوسته وارد بازی می شود. و در یک کِش و قوس جالب، این تلاش برای ورود توسط یک مدیر اجرایی اسبقِ Ethereum …