اوراق بهادار

اوراق بهادار
عرضه اوراق ETP برای اولین بار توسط صندوق Bitcoin Capital
بیت کوین کپیتال با محصول ETP جدید خود بر روی SIX، رمزارز ها را به عنوان یک دارایی اساسی عرضه می کند. این اوراق بهادار فعال که توسط FiCAS AG مدیریت و توسط Bitcoin Capital AG صادر می شود، د...