انرژی

میزان مصرف انرژی بیت کوین
میزان مصرف انرژی بیت کوین… چرا نباید نگرانش باشیم؟
۱- انرژی یک بازی جمع صفر است انرژی مورد نیاز برای تولید بیت کوین مستقیما از برق تامین می‌شود. این به این معنی است که تاکنون این صنعت مستقیما و بدون واسطه از صنعت تولید ان...