قیمت بیتکوین
مدل تهیه شده توسط فیزیکدان ها نشان دهنده قیمت ۶۳۵۸ دلاری بیتکوین در ابتدای سال ۲۰۱۸ می باشد

در مقاله ای که اخیرا توسط یک دانشمند لهستانی به نامMariuszTarnopolskiمنتشر شده است، سعی شده تا روشی برای پیش بینی قیمت بیتکوین با استفاده از یک مدل فیزیکی که بر اساس حرکت فراکتال براونیا به دست آمده است، بررسی و آزمایش شود. نتایج پیش بینی شده توسط این مدل نشان می دهد که قیمت بیتکوین در ابتدای سال ۲۰۱۸ به ۶,۳۵۸ دلار آمریکا می رسد.