اسمارت کانترکت

خبرنامه قرارداد هوشمند
خبرنامه امنیت در قرارداد هوشمند، شماره 42
این بولتن خبری هر دو هفته یک بار توسط تیم ارزیاب Consensys Diligence  منتشر شده و به موضوعات، رخداد ها و باگ های امنیتی قرارداد های هوشمند (اسمارت کانترکت) در بلاکچین اتریوم می پر...