استخراج

استخراج اتریوم با کامپیوتر
استخراج اتریوم با کامپیوتر
استخراج اتریوم با کامپیوتر خانگی اندکی دشوار است، اما با کمی کمک و دنبال کردن این آموزش استخراج اتریوم می‌توانید طی ۱۵ دقیقه شروع به استخراج اتریوم با کامپیوتر کنید. د...
تعداد بیت کوین استخراج شده
تعداد بیت کوین استخراج شده چقدر است؟
ساتوشی ناکاموتو پروتکل بیت‌ کوین را با راه‌اندازی کد آن در سال 2009 معرفی کرد؛ در همان زمان، عدد مشخصی برای تعداد بیت‌ کوین‌هایی که در نهایت می‌توانند در جهان وجود داش...