آسیب پذیری

آسیب پذیری کیف پول لجر
آسیب‌ پذیری جدید کشف شده در کیف پول لجر (Ledger Vulnerability)
بر اساس اعلام یک محقق ناشناس، به تازگی باگ (آسیپ پذیری) جدیدی در کیف پول سخت افزاری لجر پیدا شده است. این آسیب پذیری باعث می‌شود که در زمان انتقال یک آلتکوین به آدرس دیگر...