۴

منطقه حمایت شکست می‌خورد و پس از بازگشت قیمت به یک مقاومت تبدیل می‌شود

https://coiniran.com/?p=46540
دکمه بازگشت به بالا