ساناز موسوی | 2019.05.22

عضو سابق کنگره ی آمریکا: بیت کوین (BTC) رشد می کند و دلار نابود خواهد شد

دکتر Ron Paul، عضو سابق کنگره آمریکا به عنوان مهمان در کنفرانس Consensus نیویورک حضور داشت و در مورد مرگ دلار و رشد بیت کوین به عنوان یک دارایی مستقل و برهم زننده قدرت سخنرانی کرد.

وی افزود که توسط بیت کوین، عملکرد بازار و حرکات وحشی قیمت محسور شده است. به عقیده او، بیت کوین جایگزین سیستم مالی فعلی می شود و او با تمام توان از بازار آزاد حمایت می کند.

وقتی از او سوال شد که آيا رمز ارز ها را تهدیدی برای دلار می بیند؟ وی پاسخ داد: «من در اینباره نگران نیستم چرا که فکر می کنم دلار در حال نابودیست».

Source