ایستگاه خبر

اتحادیه اروپا در چند قدمی ممنوعیت استفاده از لیبراست

EurActiv، سایت خبری سیاست‌های اتحادیه اروپا خبر داد وزرای دارایی این اتحادیه روز جمعه پیش نویسی را در مورد رمز ارزهای پایدار مورد بحث قرار داده‌اند. در این پیش نویس آمده است که تمام گزینه‌ها از جمله جلوگیری از فعالیت رمز ارزهای پایدار توسعه یافته، باید روی میز باشد. این متن توسط فنلاند که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را به عهده دارد تهیه شده است.

بند دیگر این پیشنویس تاکید دارد که تا زمانی که تمام چالش‌ها و ریسک‌های استفاده از رمز ارزهای پایدار شناسایی نشده‌اند، لیبرا و رمز ارزهای پایدار دیگر نباید در اروپا شروع به کار کنند. این پیش نویس همچنین اضافه کرده است که عدم شفافیت لیبرا رسیدن به یک چارچوب نظارتی قطعی در اتحادیه اروپا را غیرممکن می‌کند. در این سند از قانون گذارن خواسته شده در عین حال که بر اساس شواهد محکم و اصول کلی قابل استفاده در آینده تصمیم‌گیری می‌کنند، سریع عمل کنند.

سیاست‌گذاری پولی، مهار تورم و کنترل سرمایه‌ از جمله ریسک‌های رمز ارزهای پایدار برای سیستم مالی بین المللی شناخته می‌شوند و موجب نگرانی بسیاری از قانون گذاران شده‌اند.

Source & Image

 

 

https://coiniran.com/?p=34595
دکمه بازگشت به بالا