صرافی های متمرکز و خطراتی که برای سرمایه کاربران دارند

” صرافی های متمرکز و چالش های که در نگهداری از سرمایه کاربران با آن مواجه اند ” قسمت اول یکی از اولین مزایای ارزهای رمزنگاری شده نسبت به ارزهای سنتی، کمرنگ کردن نقش واسطه ها و خطرات ناشی از آن است. به جای اعتماد کردن به یک نهاد خاص … ادامه خواندن صرافی های متمرکز و خطراتی که برای سرمایه کاربران دارند