ایستگاه خبر

بانک های مرکزی تنها سه راه در رویارویی با رمز ارزها دارند

Denis Beau، معاون بانک مرکزی فرانسه در اظهارات اخیرش در کنفرانس انجمن موسسات مالی در لندن درمورد نقش دارایی‌های رمز ارزی در سیستم پرداخت مالی جهانی صحبت کرد. وی گفت: «با ظهور رمز ارزهای پایدار ممکن است شاهد توسعه دارایی‌هایی باشیم که رقیب هم باشند و جای پول بانک‌ها مرکزی و قراردادهای تجاری در مرکز سیستم‌های پرداخت را بگیرند.»

Beau گفت رمز ارزهای پایدار با پتانسیل بسیار زیاد ممکن است چالش‌های پیش بینی نشده‌ای درمورد «اعتبار سیستم وسیع، سیاست رقابتی و پایدار پولی و مالی» ایجاد کنند. از نظر وی بانک های مرکزی تنها سه گزینه پیش روی خود دارند. اول اینکه کاملا آنها را نادیده بگیرند. دومین گزینه ممنوعیت رمز ارزها و سومین گزینه که برای اروپا بیشتر مطلوب است، ایجاد و استانداردسازی مقررات رمز ارزها است.

Source & Image

https://coiniran.com/?p=34037
دکمه بازگشت به بالا