ایستگاه خبر

تحقیقات بیتمکس نشان می‌دهد عرضه‌ی CBDC به شرایط تورمی منجر می‌شود

گروه تحقیقاتی بیتمکس دو رویکرد صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی توسط دولت‌ها و تاثیر این تصمیم‌ها بر اقتصاد را به بحث گذاشت. در اقتصاد مدرن عرضه‌ی پول تا حد زیادی توسط بانک‌ها انجام می‌شود و به تمایل به ایجاد وام بستگی دارد. بزرگ‌ترین موسسات سپرده‌پذیر در یک اقتصاد توانایی بسیاری برای ایجاد وام‌های جدید و تولید نقدینگی دارند. این توانایی ایجاد نقدینگی فقط با قوانین محدودکننده در هر کشور قابل کنترل است.

در پست گروه تحقیقاتی بیتمکس دو رویکرد درمورد صدور CBDC ها مورد مطالعه قرار گرفته است. رویکرد اول حذف تمام پول‌های نقد و استفاده‌ی عمومی از CBDC دولتی و رویکرد دوم اجازه‌ی عمومی برای ایجاد سپرده‌های الکترونیکی در بانک مرکزی و ایجاد CBDC توسط هر شخص تعیین شده است. این تیم نتیجه می‌گیرد که در صورت انتخاب رویکرد اول محدودیت سپرده‌ی قانونی بانک‌ها حذف می‌شود و قدرت آنها برای خلق پول و اعتبار به بی‌نهایت میل خواهد کرد.

رویکرد دوم نیز روشی‌ست بسیار قدرتمند برای خروج بانک‌های تجاری از سیستم است که قدرت بانک‌ها برای خلق اعتبار را بسیار محدود می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که رویکرد اول تورمی‌ (inflationary) ست و رویکرد دوم به سمت تورم منفی (deflationary) پیش می‌رود.

گروه تحقیقاتی بیتمکس معتقد است رویکرد اول با سایر روندهای سیاسی و اقتصادی سازگارتر است. رویکرد اول به افزایش سیاست‌های پولی انبساطی، افزایش نظارت دولت، افزایش استفاده از اینترنت و سیستم‌های الکترونیک، افزایش شطح حفاظت از سیستم بانکی و در نهایت افزایش قدرت دولت می‌انجامد. افزایش قدرت دولت‌ها همان چیزی‌ست که جامعه‌ی غیرمتمرکز از آن گریزان است!

Source & Image

https://coiniran.com/?p=37668
دکمه بازگشت به بالا