ایستگاه خبر

اثر تاریخی ۱۰ برابری هالوینگ (halving) روی قیمت بیت کوین تکرار خواهد شد؟

تقریبا هر چهار سال یکبار، پاداش استخراج در شبکه بیت کوین نصف می شود (هالوینگ)؛ مکانیزمی که نرخ استخراج بیت کوین را کاهش می دهد. هالوینگ (halving) معمولا به عنوان عامل بنیادی رشد قیمت بیت کوین شناخته می شود:

قیمت بیت کوین یک سال قبل از اولین هالوینگ: ۲.۵۵ دلار

قیمت بیت کوین یک سال بعد از اولین هالوینگ: ۱۰۳۷ دلار

 

قیمت بیت کوین یک سال قبل از دومین هالوینگ: ۲۶۸ دلار

قیمت بیت کوین یک سال بعد از دومین هالوینگ: ۲۵۲۵ دلار

 

قیمت بیت کوین یک سال قبل از سومین هالوینگ: ۷۱۰۰ دلار

قیمت بیت کوین یک سال بعد از سومی هالوینگ: ؟

Source

https://coiniran.com/?p=29503
دکمه بازگشت به بالا