ایستگاه خبر

همبستگی میان قیمت بیت‌کوین و طلا در سه ماه گذشته تقریبا دو برابر شده است

آخرین گزارش‌ بلومبرگ که در تاریخ ۷ اوت منتشرشده، حاکی از آن است که همبستگی قیمتی بین طلای حقیقی و طلای مجازی (اصطلاحی که برای بیت‌کوین رایج است) در سه ماه اخیر دو برابر شده است.

مطابق با آمار درحالی‌که ضریب همبستگی میان طلا و بیت‌کوین در سال گذشته ۰.۴۹۶ بوده، این عدد در سه ماه گذشته سال جاری به ۰.۸۳۷ رسیده است.

گزارش تأکید کرده است که ۳ ماه زمان کوتاهی برای استناد به آمار است و ضریب همبستگی رابطه‌ی علت و معلولی بین دو دارایی برقرار نمی‌کند. همچنین وجود تتر – و نه نیروی بالقوه خود بازار – در حفظ این همبستگی بی‌تأثیر نبوده است.

شایان‌ذکر است که ضریب همبستگی، ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه‌ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر در نظر گرفته می‌شود. اگر این ضریب به یک نزدیک باشد بیانگر رابطه مستقیم کامل بین دو متغیر است، رابطه مستقیم یا مثبت به این معنا که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می‌یابد.

Source

https://coiniran.com/?p=31197
دکمه بازگشت به بالا