ایستگاه خبر

استخراج بیت‌کوین، ۷ درصد سخت‌تر از قبل

تنظیم نرخ دشواری استخراج بیت‌کوین یکی از مهم‌ترین نوآوری‌ها بعد از موفقیت اجماع ناکاموتو است. هرچه میزان استخراج‌کنندگان افزایش یا کاهش می‌یابد، دشواری PoW بیت‌کوین هم کم یا زیاد می‌شود. امروز شاهد رشد تقریبا ۷ درصدی بودیم.

دشواری های استخراج افزایش یافته است، اما این برای بیت‌کوین چه معنایی دارد؟

میزان دشواری استخراج بیت‌کوین تقریباً هر دو هفته یا هر ۲۰۱۶ بلاک مجدداً محاسبه و تنظیم می‌شود. این بدان معناست که هرچه استخراج‌کنندگان بیشتری به شبکه اضافه شوند، PoW افزایش می‌یابد. از سوی دیگر اگر ماینرها به‌طور گسترده از استخراج بیت‌کوین دست بردارند، سختی ماین کردن کاهش می‌یابد تا تعادل برقرار شود.
نرخ هش PoW بیت‌کوین مقدار توان محاسباتی است که برای انجام حمله مجدد یا تغییر بلاک‌چین لازم است. نرخ هش بیت‌کوین در حال حاضر ۱۲۱،۶۳۷،۶۶۶ تِراهَش است. با افزایش نرخ هش و استخراج بیشتر، قیمت بیت کوین نیز بعضاً به تبع آن افزایش پیدا می‌کند.
سختی نرخ هش بیت‌کوین امروز ساعت ۵:۵۰ صبح تقریبا ۷ درصد افزایش یافته است. اعتبارسنجی مجدد نرخ دشواری برنامه‌ریزی شده بعدی در زودترین حالت در تاریخ ۲۱ مارس انجام می‌شود. با افزایش سختی، حمله به شبکه دشوارتر خواهد شد.
برای حمله به شبکه بیت‌کوین، یک مهاجم باید هزاران برابر رایانه‌هایی که اکنون بیت‌کوین استخراج می‌کنند قدرت محاسباتی داشته باشد. این نوع حمله با رشد نرخ هش غیرممکن می‌شود. زنجیرهای PoW کوچکتر با میزان هش کمتر، در برابر حمله‌های بدخواهانه آسیب‌پذیرتر هستند.

 

Source

https://coiniran.com/?p=37465
دکمه بازگشت به بالا