بابک | 2016.07.09

نصف شدن پاداش استخراج بيت كوين يا halving چيست؟‎

هلوينگ halving چه تاثيرى بر شبكه خواهد داشت؟ ارزش بيت كوين بعداز هلوينگ يا نصف شدن پاداش استخراج بيت كوين چه مقدارخواهد بود؟ آيا استخراج بيت كوين مقرون به صرفه خواهد بود؟

نزديك به يكسال است كه سرمايه گذاران و استخراج كنندگان بيت كوين خودشان را براى امروز آماده ميكنند تا ببيند با تغييرى كه قرار است با نام نصف شدن يا The Halving در شبكه اتفاق بيافتد چه پيش خواهد آمد. نصف شدن پاداش استخراج بيت كوين امروز عصر حدود ساعت هفت نيم به وقت تهران اتفاق خواهد افتاد و پاداش ٢٥ بيت كوينى (حدود ٥٢ ميليونتومان) كه شبكه بيت كوين بابت هر بلاك به كاربران ميداد به ١٢/٥ بيت كوين كاهش پيدا خواهد كرد

با وجود اينكه طبق پيشبينى ها به زمان نصف شدن پاداش استخراج بيت كوين رسيده ايم هنوز بسيارى از افراد سردر گم هستند كه آيا ادامه استخراج (mining) صرفاقتصادى دارد يا خير؟ چرا كه با توجه به هزينه هاى استخراج بيت كوين (كه شامل خريد دستگاه و هزينه اينترنت و برق ميشود) و كاهش پاداش استخراج ممكن است براىبسيارى صرف اقتصادى نداشته باشد.

يكى از ويژگيهايى كه در برنامه نويسى شبكه بيت كوين وجود دارد همين كنترل كردن ميزان عرضه بيت كوين به بازار ميباشد كه بابت هر بلاك جديد توليد ميشود و اين امرموجب حفظ ارزش و رشد آن ميشود. در ابتدا افراد در شبكه بيت كوين بابت ثبت هر بلاك در بلاكچين ٥٠ بيت كوين پاداش دريافت ميكردند. بعداز ثبت ٢١٠ هزار بلاك (تقريبا ٤ سال به طول انجاميد) اين پاداش از ٥٠ به ٢٥ بيت كوين كاهش پيدا كرد و امروز از زمانى كه بلاك ٤٢٠ هزارم ثبت شود استخراج كننده ها تنها ١٢/٥ بيت كوينپاداش خواهند گرفت.

با برنامه ريزى فعلى بيت كوين، كاربران تنها قادر به استخراج ٢١ ميليون بيت كوين خواهند بود.

كارشناسان و توسعه دهندگان شبكه، نظرات و پيشبينى هاى متفاوتى را ارائه ميدهند. برخى بر اين باورند كه با نصف شدن پاداش بيت كوين قيمت اين ارز ديجيتالى بالاخواهد رفت اما برخى ديگر بر اين باورند كه اين ارز ديجيتالى با كاهش ارزش مواجه خواهد شد. از جمله اين افراد Petar Zivkovski مدير اجرايى WhaleClub استكه اعتقاد دارد با كاهش پاداش بيت كوين ارزش آن هم پايين خواهد آمد و نشانه آن را خروج موقتى سرمايه گذاران بيت كوين ميداند. اكثر اين افراد از سپتامبر گذشته وزمانى كه قيمت بيت كوين ٢٠٠ دلار بود اقدام به سرمايه گذارى كردند و اكنون در آستانه هَلوينگ بيت كوين اقدام به فروش كرده اند.

هلوينگ halving چه تاثيرى بر شبكه خواهد داشت؟

برخى از كارشناسان بر اين باورند كه نصف شدن پاداش استخراج تاثير مستقيمى بر ادامه كار استخراج حواهد داشت. “بابك”يكى از بنيانگذاران سايت “كوين ايران” بر اين باور است كه اگر بعداز هلوينگ قيمت بيت كوين به سرعت رشد نكند و حداقل ٢ برابر ارزش امروز نشود بسيارى از دستگاه هاى استخراج بخصوص دستگاههاى قديمى در سراسر دنيا محكوم به خاموشى هستند چرا كه استخراج, دیگر صرف اقتصادى نخواهد داشت و شايد بيش از ٣٠٠ petahash از دستگاههاى قديمى رو به خاموشى گام بردارند.

ايشان در ادامه ميگويد؛ با طولانى تر شدن زمان نقل و انتقال، علاقمندى به بازار نيز كمتر خواهد شد و اگر اين اتفاق بيافتد بخصوص با هلوينگ، سود دريافتى ماينرها(استخراج كننده ها) نيز كم خواهد شد و كار استخراج را براى اين گروه از افراد سخت و شايد حتى غير منطقى كند. با خاموش شدن بسيارى از دستگاهها در سراسر دنيانرخ هَش (hasrate) نيز كاهش خواهد يافت و سوال اينجاست كه با كمتر شدن دستگاههاى استخراج آيا ميزان سهم پاداش دستگاههاى باقى مانده بيشتر خواهد شد؟

كاهش ميزان هَش در شبكه!

يكى از مواردى كه اكثريت برروى آن توافق دارند كاهش ميزان هَش در شبكه است كه در حال حاضر 1.54 exahash ميباشد. Marco Streng مدير شركتGenesis Mining ميگويد كه خيلى نگران اين كاهش نيست چرا كه مقدارى كاهش هَش در شبكه منطقى است و ما قبلا هم شاهد اين قبيل اتفاقات بوده ايم، وى اضافه كردما پيشبينى ميكنيم كه ميزان هَش در شبكه حدود ١٠٪‏ كاهش داشته باشد چرا كه كار كردن دستگاه هاى قديمى تر ديگر به صرفه نخواهد بود.

هزينه استخراج تحت تاثير قرار نخواهند گرفت!

كاهش نرخ هَش در شبكه تاثير زيادى نخواهد داشت چرا كه اصلى ترين هزينه در بخش استخراج مرتبط با هزينه برق است و بعد از halving استخراج تنها براى كسانىصرف خواهد داشت كه از برق رايگان و يا بسيار ارزان استفاده ميكنند.

قيمت بيت كوين كاهش پيدا خواهد كرد!

اين يك روش كلاسيك براى معامله گران در اين زمينه است كه با دامن زدن به شايعات بازار را به سمت دلخواهشان هدايت ميكنند تا با بازار گرمى و ايجاد هيجان و ترس،افراد را به انجام واكنش شتابزده وادارند. معامله گرانى كه از ماه ها پيش در انتظار هَلوينگ بودند.

افزايش قيمت بيت كوين در آينده!

با وجود كاهش قيمت ها در كوتاه مدت همچنان  انتظار ميرود كه در آينده نزديك قيمت ها افزايش چشمگيرى نيز داشته باشند. كار استخراج توسط ماينرهايى كه تا ديروز ٢٥بيت كوين دريافت ميكردند و امروز ١٢/٥ بيت كوين ادامه خواهد يافت و اين ماينرها به احتمال بسيار زياد به اميد و انتظار روزى كه قيمت بالا برود اقدام به ذخيره بيتكوين بدست آمده خواهند كرد  و همين امر موجب ميشود كه عرضه در بازار پايين بيايد و با  رشد تقاضا در بازار قيمت نيز بالا رود كه موجب ايجاد تعادل خواهد شد.

بيت كوين به رشد خود ادامه ميدهد

در نهايت بيت كوين بدون توجه به اين تغييرات به كار خود ادامه خواهد داد چرا كه در گذشته نيز با اين مسائل روبرو بوده است و نه تنها مانع رشد شبكه نشده بلكه باعثرشد بيشتر آن نيز شده است.

اين نصف شدن بيت كوين اتفاق خواهد افتاد و برخى از مردم دست از كار استخراج خواهند كشيد ولى بعد بازار آرام خواهد شد و شبكه به كار خود ادامه خواهد داد تا زمانىكه ٢١ ميليون بيت كوين به صورت كامل استخراج شود.