آخرین اخبار ارزهای دیجیتالایستگاه خبر

معرفى ۱۰ استخر استخراج ارزهاى رمزنگارى

در این مطلب ١٠ استخر استخراج ارزهاى رمزنگارى را به شما معرفى میکنیم. این استخرها (Mining Pool) از پر طرفدارترین ها هستند که براى راحتى شما سعى کرده ایم توضیحى کوتاه درباره آنها و نحوه عملکردشان را به شما ارائه دهیم.

مقایسه روش پرداخت استخر استخراج

CPPSRB – پرداخت پاداش به ازای اشتراک (Capped Pay per Share) با Recent BackPay

DGM– روش هندسی مضاعف (Double Geometric Method). ترکیبی است از انواع پاداش هندسی و PPLNS (پرداخت به ازای آخرین تعداد مشخص از اشتراک‌ها) که متصدی را قادر می‌سازد تا برخی از ریسک‌های متغیر را جذب کند. متصدی سهمی از پرداخت را براساس نوبت‌های کوتاه دریافت می‌کند و برای نرمال‌سازی (یک عملیات آماری است که توزیع براساس واحد واریانس دوباره انجام می‌شود-مترجم) پرداخت‌ها آنرا در نوبت‌های طولانی‌تر برمی‌گرداند.

ESMPPS– پرداخت حداکثر اشتراک (به طور مساوی در هر بازه زمانی.برای مثال پرداخت یک اندازه در هر بازه زمانی و سپس تسویه حساب در آخر مدت) به ازای هر اشتراک (Equalized Shared Maximum Pay Per Share) مانند SMPPS است اما پرداخت با اندازه مساوی و منصفانه برای تمامی کسانی که مقروض هستند انجام می‌شود.

POT– پرداخت هدفمند (Pay on Traget). یک نوع دیگری از پرداخت به ازای اشتراک (PPS) است که بر اساس دشواری کاری که به استخر برمی‌گردد می پردازد و نه دشواری کار را که از استخر اخذ می‌کند.

PPLNS– پرداخت به ازای آخرین تعداد مشخص از اشتراک‌ها(Pay Per last N Shares). مشابه پرداخت براساس نسبت است، اما به جای نگاه کردن به تعداد اشتراک‌ها در نوبت، به آخرین تعداد مشخص (N)از اشتراک‌ها نگاه می‌کند.

PPLNGS– پرداخت به ازای آخرین تعداد مشخص از گروه یا شیفت‌ها (Pay Per Last N Groups). مشابه « پرداخت به ازای آخرین تعداد مشخص از اشتراک‌ها» است اما اشتراک‌ها در شیفت‌ها گروه بندی شده که به عنوان یک کل پرداخت می‌شوند.

PPS– پرداخت به ازای اشتراک. هر اشتراک ارائه شده ارزش مقدار مشخصی از بیت‌کوین را دارد. از آنجایی که پیدا کردن یک بلاک نیازمند دشواری کنونی یعنی میانگین اشتراک‌هاست، روش پرداخت به ازای اشتراک با اجرت صفر در صد معادل خواهد بود با ۲۵ بیت کوین بر «دشواری کنونی». این کار برای متصدیان استخر ریسک بالایی دارد و به همین خاطر اجرت بالاست.

Prop– پرداخت نسبتی (proportional). وقتی یک بلاک پیدا شود، پاداش بین تمامی استخراج‌کنندگان براساس میزان اشتراک هرکدام، توزیع می‌شود.

RSMPPS– پرداخت حداکثر اشتراک کنونی به ازای هر اشتراک(RSMPPS). مانند «روش پرداخت حداکثر اشتراک به ازای هر اشتراک» (SMPPS) است اما این سیستم استخراج کنندگان جدید را در اولویت قرار می‌دهد.

Score– – سیستم مبتنی بر امتیاز: یک پاداش نسبتی است، اما براساس زمان صرف شده توزیع وزنی (مقادیر هر کدام براساس میزان زمان ضرب و در مجموع کل زمان‌ها تقسیم می شود) شده است. هر اشتراک ارسالی براساس کارکرد زمان t از زمان آغاز نوبت کنونی، ارزشی بیشتر پیدا می‌کند. برای هر اشتراک امتیاز به روز رسانی می‌شود: score+= exp(t/C)  این امر به اشتراک‌های متاخر ارزشی بیشتر از اشتراک‌های اولیه می‌دهد. بنابراین امتیاز استخراج کنندگان وقتی استخراج را در استخر متوقف کنند به سرعت کاهش می‌یابد. پاداش به نسبت امتیازات محاسبه می‌شوند ( و نه اشتراکات)(در استخر، C=300 ثانیه است و هر ساعت امتیازات نرمال سازی می‌شوند).

SMPPS– پرداخت حداکثر اشتراک‌ به ازای هر اشتراک (Shared Maximum Pay Per Share). مانند پرداخت به ازای اشتراک است اما پرداخت‌ها هرگز بیش از آنچه استخر کسب می‌کند نخواهد شد.

 Ethpool ‏Ethpool یک استخر استخراج ایتریوم براى solo ماینینگ است

‏Ethpool یک استخر استخراج ایتریوم براى solo ماینینگ است که به کاربر اجازه میدهد بدون نیاز به دانلود کردن تمام بلاکچین ایتریوم اقدام به استخراج کند و ١٪‏ از استخراج شما را به عنوان کارمزد دریافت میکند.
محل سرور: آسیا، اروپا، آمریکا
نوع پرداخت: solo
حداقل براى پرداخت: ۵ Eth

سرور :

 • U.S.A (East): us1.ethpool.org:3333
 • U.S.A (West): us2.ethpool.org:3333
 • Europe: eu1.ethpool.org:3333
 • Asia: asia1.ethpool.org:3333

Akasha-Pool.eu استخراج کنند, ارزهایى مانند Ethereum, Ethereum Classic و Expanse

‏Aksha-Pool یک استخر استخراج براى ارزهاى ETH, ETC, EXP و KR است.
کارمزد: ۰٫۵%
محل سرور: اروپا
نوع پرداخت: Prop
حداقل براى پرداخت: ۰٫۵ Eth

سرور :

ETH

 • digger.ws:8008

ETC

 • etc.digger.ws:8009

EXP

 • exp.digger.ws:7008

 

Aksha-Pool ‏Aksha-Pool یک استخر استخراج براى ارزهاى ETH, ETC, EXP و KR است.

‏Aksha-Pool یک استخر استخراج براى ارزهاى ETH, ETC, EXP و KR است.
کارمزد: ۰٫۵%
محل سرور: اروپا
نوع پرداخت: Prop
حداقل براى پرداخت: ۰٫۵ ETH; 0.5 ETC; 0.5 EXP; 0.5 KR

سرور :

ETH

 • http://eth.akasha-pool.eu:5555

ETC

 • http://etc.akasha-pool.eu:6666

EXP

 • http://exp.akasha-pool.eu:9999

KR

 • http://kr.akasha-pool.eu:7777

 

MinerGate minergate_logo_3

ماینرگیت یک استخر استخراج هوشمند است که به کاربران خود امکان استخراج سوده ترین حالات ماینینگ را مى دهد. این پلتفرم به کاربران امکان ایجاد درآمد بیشتر از طریق معرفى کاربران و دریافت پاداش را مى دهد.
کارمزد: %۱٫۵ براى PPS و %۱ براى PPLNS
محل سرور: آمریکا
نوع پرداخت: PPS – PPLNS
حداقل براى پرداخت: ۰٫۰۱ BTC; 0.01 LTC; 0.001 ETH; 0.01; 0.001 ETC;XMR; 100 BCN; 0.01 FCN; 0.01 QCN; 1 XDN; 0.01 MCN; 0.01 AEON; 0.01 DSH; 0.01 INF8

سرور :

BTC

stratum+tcp://btc.pool.minergate.com:3335

ETH

http://eth.pool.minergate.com:55751

ETC

http://etc.pool.minergate.com:51777

LTC

stratum+tcp://ltc.pool.minergate.com:3336

XMR

stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45560

BCN

stratum+tcp://bcn.pool.minergate.com:45550

XDN

stratum+tcp://xdn.pool.minergate.com:45620

QCN

stratum+tcp://qcn.pool.minergate.com:45570

FCN

stratum+tcp://fcn.pool.minergate.com:45610

MCN

stratum+tcp://mcn.pool.minergate.com:45640

AEON

stratum+tcp://aeon.pool.minergate.com:45690

DSH

stratum+tcp://dsh.pool.minergate.com:45720

INF8

stratum+tcp://inf8.pool.minergate.com:45750

Merged mining with FCN

stratum+tcp://fcn-qcn.pool.minergate.com:45600
stratum+tcp://fcn-dsh.pool.minergate.com:45730
stratum+tcp://fcn-inf8.pool.minergate.com:45760

Merged mining with MCN

stratum+tcp://mcn-qcn.pool.minergate.com:45670
stratum+tcp://mcn-dsh.pool.minergate.com:45740
stratum+tcp://mcn-inf8.pool.minergate.com:45770

BTCC استخر استخراج BTCC یکى از پر طرفدارترین استخرهاى استخراج است که امکان استخراج بیت کوین را به کاربران خود مى دهد.

استخر استخراج BTCC یکى از پر طرفدارترین استخرهاى استخراج است که امکان استخراج بیت کوین را به کاربران خود مى دهد.
کارمزد: %۲
محل سرور: آسیا
نوع پرداخت: PPS
حداقل براى پرداخت:۰٫۵ ETC 0.5 ETH 5 ELE 3 EXP 3 KR
سرور :

China

 • stratum+tcp://stratum.btcchina.com:3333
 • stratum+tcp://stratum.btcchina.com:443

Japan

 • stratum+tcp://jp-stratum.btcc.com:3333
 • stratum+tcp://jp-stratum.btcc.com:443

————————

Mole-Pool این استخر استخراج روسى براى استخراج ایتریوم کلاسیک است و همچنین ارزهاى Eth, ELE, EXP, و KR را ساپورت میکند.

 این استخر استخراج روسى براى استخراج ایتریوم کلاسیک است و همچنین ارزهاى Eth, ELE, EXP, و KR را ساپورت میکند.

کارمزد: %۱
محل سرور: اروپا
نوع پرداخت: Prop
حداقل براى پرداخت: ۰٫۵ ETC 0.5 ETH 5 ELE 3 EXP 3 KR

سرور :

 • etc.mole-pool.net:8008
AlpEreum ماینینگ پول AlpEreum براى استخراج ایتریوم است و کاربران میتوانند ETH را با شیوه پرداخت Prop استخراج کنند.
 ماینینگ پول AlpEreum براى استخراج ایتریوم است و کاربران میتوانند ETH را با شیوه پرداخت Prop استخراج کنند.

کارمزد: %۰
محل سرور: آسیا, اروپا، آمریکا
نوع پرداخت: Prop
حداقل براى پرداخت:۰٫۲ ETH
سرور :
Europe: Pool.Alpereum.ch:3001

 • U.S.A: USA.Alpereum.ch:3001
 • Asia: Asia.Alpereum.ch:3001

 

xmrpool xmrpool یک استخر استخراج مونرو جدید است که در حال حاضر کارمزدى را دریافت نمیکند

یک استخر استخراج مونرو جدید است که در حال حاضر کارمزدى را دریافت نمیکند.

کارمزد: %۰
محل سرور: اروپا
نوع پرداخت: Prop
حداقل براى پرداخت: ۰٫۱ xmr

 

Supernova  Supernova یک استخر استخراج چند کاره است که امکان استخراج ارزهاى بسیارى را به کاربر میدهد.

یک استخر استخراج چند کاره است که امکان استخراج ارزهاى بسیارى را به کاربر میدهد.

کارمزد: %۱
محل سرور: آسیا, اروپا، آمریکا، استرالیا
نوع پرداخت: Prop
حداقل براى پرداخت: ۰٫۱ براى هر کوین
سرور

 

WeMineLTC 

این استخر استخراج مخصوص لایت کوین است.این استخر استخراج مخصوص لایت کوین است.

کارمزد: %۰
محل سرور: آسیا, اروپا، آمریکا
نوع پرداخت: PPLNS
حداقل براى پرداخت: ۰٫۱ LTC
سرور :

LTC

 • World-Wide: stratum+tcp://global.wemineltc.com:3333
 • World-Wide: stratum+tcp://global.wemineltc.com:80
 • U.S.A: stratum+tcp://usa4.wemineltc.com:3333
 • U.S.A: stratum+tcp://usa4.wemineltc.com:80
 • Asia: stratum+tcp://hk3.wemineltc.com:3333
 • Asia: stratum+tcp://hk3.wemineltc.com:80
 • Gridseed ASIC: stratum+tcp://gridseed.wemineltc.com:3333
 • U.S.A ASIC Only: stratum+tcp://usasic1.wemineltc.com:3333 (Non-ASICS will not receive shares)
 • Europe ASIC Only: stratum+tcp://asic1.wemineltc.com:3333 (Non-ASICS will not receive shares)
 • Asia ASIC Only: stratum+tco://hkasic1.wemineltc.com:3333 (Non-ASICS will not receive shares)
 • CPU Miner: stratum+tcp://freedom.wemineltc.com:3339
Ethermine ‏Ethpool یک استخر استخراج ایتریوم براى solo ماینینگ است
این استخر استخراج مخصوص ایتریوم است و بنیانگذاران استخر Ethpool آن را راه اندازى کرده اند.
کارمزد: %۰
محل سرور: آسیا، اروپا، آمریکا
نوع پرداخت: PPLNS
حداقل براى پرداخت: ۰٫۱
سرور :
 • Asia (Beijing): cn1.ethermine.org:4444 or cn1.ethermine.org:14444
 • U.S.A (East): us1.ethermine.org:4444 or us1.ethermine.org:14444
 • U.S.A (West): us2.ethermine.org:4444 or us2.ethermine.org:14444
 • Europe: eu1.ethermine.org:4444 or eu1.ethermine.org:14444
 • Asia: asia1.ethermine.org:4444 or asia1.ethermine.org:14444
https://coiniran.com/?p=3332
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
دیدگاه خود را با کوین ایران به اشتراک بگذارید!x