ایستگاه خبر

شروع مباحثه درمورد استانبول؛ انشعاب سخت (hard fork) پیشروی اتریوم

۲۸ عدد از پروتکل های بهبود اتریوم (EIPs) برای ارتقا و انشعاب سخت پیشروی اتریوم به نام استانبول، مورد بازبینی و تعویض قرار خوهند گرفت. این تغییرات روی الگوریتم استخراج، اجرای کد و قیمت گذاری، ذخیره داده و … اثر خواهد گذاشت.

Hudson Jameson، سرپرست روابط عمومی بنیاد اتریوم گفت که مهلت ارسال اظهار نظرات در مورد EIP های انشعاب استانبول، جمعه گذشته تمام شده است و توسعه دهندگان در حال حاضر برای رسیدن به توافق درمورد EIP های رسما پذیرفته شده، تلاش می کنند.

Source

https://coiniran.com/?p=29733
دکمه بازگشت به بالا