فیدلیتی" به دنبال ثبت پتنت برای سیستم رای گیری بر پایه بلاک چین"

چهارمین شرکت بزرگ در جهان که در زمینه صندوق های سرمایه گذاری و خدمات مالی فعالیت می کند شرکت Fidelity Investments است. این شرکت به دنبال ثبت پتنت برای روشی ست که با استفاده از بلاک چین در آن، بتوان رای دهندگان را اهراز هویت و انتخاباتی درست و منصفانه … ادامه خواندن فیدلیتی" به دنبال ثبت پتنت برای سیستم رای گیری بر پایه بلاک چین"